Sympozjum: Krakowska szkoła antropologiczna Drukuj
środa, 18 kwietnia 2007 14:23

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" przy współpracy:
Katedry Bioetyki, Katedry Eklezjologii, Katedry Teologicznej Antropologii oraz Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zorganizowało sympozjum: Krakowska szkoła antropologiczna


Odbyło się ono w środę, dnia 18 kwietnia 2007 roku w auli Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!", ul. Kanonicza 18
Program:

godz. 10.00 przywitanie gości przez Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza
- wprowadzenie do sympozjum - Dziekan Wydziału Teologicznego PAT, ks. dr hab. Jan Daniel Szczurek, prof. PAT
godz. 10.15 - "Antropologia Romana Ingardena" - prof. Adam Węgrzecki (AE, Kraków)
godz. 10.50 - "Józefa Tischnera filozofia człowieka" - prof. dr hab. Karol Tarnowski (PAT)
godz. 11.25 - przerwa kawowa
godz. 11.45 - "Antropologia Antoniego Kępińskiego" - prof. Jacek Bomba (Collegium Medicum UJ)
godz. 12.20 - dyskusja
godz. 13.00 - przerwa na obiad
godz. 14.00 - "Godność a wolność w antropologii Karola Wojtyły" - ks. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB, prof. PAT
godz. 14.35 - "Dar i komunia. Teologiczna antropologia Jana Pawła II" - o. dr hab. Jarosław Kupczak OP (PAT)
godz. 15.10 - Dyskusja panelowa: "Czy można mówić o krakowskiej szkole antropologicznej?" o. prof. Andrzej Napiórkowski OSPPE, prof. Władysław Stróżewski (UJ), ks. prof. Jan Daniel Szczurek, prof. PAT.