"Trzy strony medalu..." - happening pod patronatem Centrum Drukuj

W dniu 12 grudnia br. na Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się konferencja pt. "Trzy strony medalu, czyli o samodoskonaleniu". W spotkaniu udział wzięli: ks. bp Grzegorz Ryś oraz prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz. Patronat nad wydarzeniem objęło Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się !".

Pierwsze spotkanie w ramach projektu pt. 'Inżynieria zbawienia" odbyło się na Politechnice Krakowskiej. Uczestniczył w nim prof. zw. dr hab. inż. Kazimierzem Flagą - wybitny inżynier i wieloletni rektor PK oraz ks. Wojciech Węgrzyniak – doktor nauk biblijnych, wykładowca, rekolekcjonista.

Drugie spotkanie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie przebiegało pod hasłem " Winnica Pańska, czyli teologia rolnictwa". W charakterze prelegentów wystąpili: o. Leon Knabit z Tyńca oraz dr inż. Zofia Włodarczyk, pracownik naukowy w Katedrze Roślin Ozdobnych (Wydział Ogrodniczy UR w Krakowie), która założyła ogród roślin biblijnych w Proszowicach oraz Myczkowcach.

Celem spotkania zorganizowanego w grudniu br. na Wydziale Zarządzania AGH było zwrócenie uwagi na potrzebę i znaczenie samodoskonalenia oraz hartowania ducha. Zaproszeni goście wygłosili krótkie prelekcje i podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat samokontroli w dochodzeniu do sukcesu w aspekcie sportowym, duchowym i naukowym. Podjęty został również temat medali - nie jako wyrobów metalurgicznych, ale nagród i trofeów, wynagrodzenia za trud i pracę nad sobą.

Po każdej prelekcji przewidziana była dyskusja. W trakcie happeningu zaplanowano również konkurs z nagrodami.

Organizatorami konferencji byli: Koło Akademickie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy AGH * Krakowskie Koło Akademickie KSM * "Tryby. Katolicki miesięcznik studencki".

 

Dowiedz się więcej:

Inżynieria Zbawienia czyli o architekturze nieba

"Winnica Pańska, czyli teologia rolnictwa" na Uniwersytecie Rolniczym