"Dar dla Huambo w Peru" - patronujemy projektowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II z Łochowa Drukuj

Miło nam poinformować, iż Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" objęło patronatem  I OGÓLNOPOLSKI  KONKURS ARTYSTYCZNYPOLSKA W OBIEKTYWIE - DAR DLA HUAMBO W PERU” organizowany przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.
Celem  konkursu  jest przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci bł. Jana Pawła II oraz podzielenie się wiedzą o Polsce z  uczniami  Szkoły  im. Jana  Pawła  II  w Huambo.

Główne cele, jakie przyświecają realizacji konkursu to:

  • rozwijanie wrażliwości i kreatywności  dzieci i młodzieży poprzez twórczość  artystyczną;
  • propagowanie uniwersalnych wartości w życiu młodego człowieka zwłaszcza w odniesieniu do  ludzi potrzebujących;
  • przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci papieża Jana Pawła II jako najwyższego autorytetu moralnego współczesnego świata (wędrowca  i pielgrzyma);
  • ukazanie piękna naszego kraju i podzielenie  się  wiedzą  na  temat naszej ojczyzny z uczniami  zaprzyjaźnionej  szkoły (pod  patronatem Jana Pawła II) w Huambo w Peru;
  • uwrażliwianie  na piękno  otaczającego nas  świata oraz  promowanie uzdolnionych młodych  twórców   z różnych środowisk;
  • zebrane  prace  zostaną  wysłane  do  placówki  oświatowej  w peruwiańskim Huambo w celu wzbogacenia biblioteki w pozycje dotyczące Polski.


Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej klas I-VI, gimnazjum klas I-III oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Patronat nad wydarzeniem objęli:

Katarzyna Kirstein - Piotrowska - Wójt Gminy Białe Błota
ks. mgr Janusz Sawicki - Proboszcz parafii św. Kazimierza w Łochowie
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie

 


Fot. Uczennica szkoły w Huambo im. Jana Pawła II
Źródło: http://zslochowo.pl/


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNO-MULTIMEDIALNEGO


Tematyka konkursu:


- prezentacja najważniejszych i  najbardziej charakterystycznych  miejsc w Polsce ukazujące malowniczość naszych  krajobrazów przyrodniczych i  miejskich;
- różnorodność przyrodniczą i  bogactwo kultury;

Forma wykonania:

- album „Najpiękniejsze  miejsca Polsce” kilka wybranych odbitek  zdjęć danego regionu Polski
lub
- album „Śladami Jana Pawła II” o miejscach w Polsce które często  odwiedzał  Jan Paweł II  w postaci prezentacji  multimedialnej lub papierowego albumu (forma  plastyczna).

Format i wykonanie:

- Prace fotograficzne  kolorowe i czarno-białe wykonane samodzielnie ( dopuszczalna niewielka ingerencja graficzna jak  korekta kontrastu, jasności, barwy itp.),  minimalny format 15x21 max 30x40, preferowany  format A4, ilość odbitek max 5 od  jednego  uczestnika, zapis  na płycie w  formacie jpg

- Prace wykonane w formie prezentacji multimedialnej- od 15 do 25 slajdów wykonanych  w  programie  Power Point w zapisie systemu 97-2003 czas  trwania (ok. 10  minut)

Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka według następującego wzoru:

Imię i nazwisko uczestnika..............................................
Klasa, wiek.......................................................................
Dokładny adres szkoły.....................................................
Imię i nazwisko opiekuna.................................................
Aktualny telefon szkoły (wraz z numerem kierunkowym) , e-mail


Termin nadsyłania prac: 30.04.2013 r. (decyduje data stempla pocztowego)


Zastrzeżenia Organizatora:


1. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac wydawnictwach i Internecie z zaznaczeniem nazwiska autora.3. Przyznane  nagrody, miejsca i wyróżnienia będą dostosowane  do  poziomu  i  ilości  nadesłanych  prac (Organizator  może  nie  przyznać  miejsc lecz nagrodzić prace  wyróżnieniami).
4. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych , zgodnie z ustawą z dnia 28.08.97r. o ochronie danych osobowych /Dz.U nr133 poz.883/.5. Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez Organizatora. Decyzje Komisji Artystycznej są ostateczne. Autorzy najlepszych prac  otrzymają nagrody i wyróżnienia.6. Opiekunowie uczniów – laureatów konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie przez organizatora konkursu o wynikach oraz terminie  uroczystego wręczenia  nagród.
7. Koszt przyjazdu po odbiór nagrody pokrywa uczestnik. W przypadku nie odebrania nagrody, będzie ona przesłana na koszt uczestnika konkursu.
8. Przekazanie prac na Konkurs oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw do wizerunku, praw majątkowych i autorskich).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://www.zslochowo.pl


W związku  z  dużym zainteresowanie  konkursem  prosimy  o  zgłaszanie  udziału Szkół  w  konkursie  do  dnia  10. stycznia 2013  r. na  adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub  listownie  na  adres  szkoły.


Kontakt:

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE
ul. Wierzbowa 2
86-065 Łochowo

Tel./fax  52  363  99  05 ; Tel. 52  363  99  10

Szczegółowe informacje: 696553918 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.