5 lat temu zakończył się pontyfikat Benedykta XVI Drukuj
czwartek, 28 lutego 2019 10:24

"Bogu dziękuję za jego obecność i pomoc. To wypróbowany przyjaciel" - mówił św. Jan Paweł Wielki o kardynale Ratzingerze. Dziś mija sześć lat od dnia, w którym papież Benedykt XVI po raz ostatni pełnił swój urząd na Stolicy Piotrowej swojej po rezygnacji z papieskiej posługi.

 

28 lutego 2013 r. o godz. 20.00 zakończył się pontyfikat tego Papieża. Decyzję o rezygnacji z urzędu papież Benedykt XVI ogłosił posługując się językiem łacińskim 11 lutego 2013 r. podczas konsystorza zwyczajnego. [...] "Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.

Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości [...]".

Przypomnijmy, że obecnie emerytowany Papież Benedykt XVI przed wyborem na urząd Biskupa Rzymu był najbliższym współpracownikiem swojego poprzednika św. Jana Pawła II. Ratzinger i Wojtyła po raz pierwszy spotkali się podczas obrad II Soboru Watykańskiego, gdzie zasiadali w komisjach teologicznych. „Od początku znakomicie się rozumieli. Obaj byli jeszcze względnie młodzi, obaj byli doskonałymi teologami,zajmującymi się także zagadnieniami filozofii i kultury" napisał P. Słowiński, w książce "Benedykt XVI biografia następcy Jana Pawła II".

Kolejne spotkanie miało miejsce w Watykanie podczas konklawe w 1978 r. To właśnie dzięki rozmowom i podobnym poglądom kardynałowie zaprzyjaźnili się. Krótko podsumował to Ratzinger: "spontaniczna sympatia między nami, i rozmawialiśmy […] o tym, o czym powinniśmy, o sytuacji Kościoła".

25 listopada 1981 r. kardynał Ratzinger otrzymał nominacje od Jana Pawła II na prefekta Kongregacji do spraw Nauki i Wiary. Dodatkowo został przewodniczącym Papieskiej Komisji Biblijnej oraz Międzynarodowej Komisji Teologicznej. G. Weigl w książce „Boży wybór" napisał, że "obydwaj dostrzegali w sobie nawzajem odwagę intelektualną i moralną, która nie ulegała modom ani żadnym naciskom. Wiedzieli,że w trudnych chwilach mogą na siebie liczyć."

W grudniu 1992 r. został wydany nowy katechizm, który powstał pod okiem kardynała Ratzingera przy wzajemnej współpracy biskupów z całego świata i papieża. Sześć lat później po przedstawieniu III tajemnicy fatimskiej niemiecki duchowny ogłosił do niej komentarz. W końcu 30 października 2002 r. Jan Paweł II zatwierdził wybór Ratzingera na dziekana Kolegium Kardynalskiego, a 19 kwietnia 2005 to samo Kolegium wybrało Go na papieża.

Trzeba mocno podkreślić, że to dzięki decyzji papieża Benedykta XVI proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się bardzo szybko. Benedykt XVI zezwolił na odstąpienie od wymaganego przez przepisy kościelne okresu 5 lat od śmierci danej osoby i na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II od zaraz. Oficjalne ogłoszenie tego dokumentu nastąpiło 13 maja podczas spotkania nowego papieża z duchowieństwem rzymskim w bazylice św. Jana na Lateranie, wywołując długotrwałą owację zgromadzonych. Proces beatyfikacyjny Jana Pawła rozpoczął się 28 czerwca 2005 r. Kilka lat później przy zachowaniu wszelkiej staranności w przeprowadzeniu procesu, 19 grudnia 2009 r. papież Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II. Ta decyzja zamknęła zasadniczą część procesu beatyfikacyjnego.

 

W końcu 1 maja 2011 r. w Rzymie, na Placu św. Piotra odbyła się uroczysta Msza Święta podczas której papież Benedykt XVI beatyfikował Jana Pawła II.