13 stycznia 1964 - bulla papieska o nominacji bpa Karola Wojtyły na metropolitę krakowskiego Drukuj
niedziela, 13 stycznia 2019 19:56

Po śmierci abp. Baziaka, w czerwcu 1962 r., krakowska kapituła wybrała bp. Wojtyłę wikariuszem kapitulnym. Kilkanaście miesięcy później 30 grudnia 1963 r. bp Wojtyła w rozmowie telefonicznej z papieżem Pawłem VI został przez Niego poinformowany o nominacji na Arcybiskupa Krakowskiego.

Nominacja ta publicznie została ogłoszona dopiero 19 stycznia 1964 r., natomiast sam dokument - bullę papieską z nominacją Karola Wojtyły - Jego Świątobliwość Paweł VI podpisał 13 stycznia 1964 roku.

Oto jej treść:

Paweł, biskup, sługa sług Bożych.

Czcigodnemu Bratu Karolowi Wojtyle, dotychczas biskupowi Stolicy Ombitańskiej, teraz wybranemu Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo.

Niemało jest w Polsce diecezji zasługujących na szczególną chwałę. Wśród nich Metropolia Krakowska - czy rozważymy jej wierność względem Kościoła, czy spojrzymy na wybitną szlachetność jej ludu, czy zwrócimy uwagę na jej pomniki, przedsięwzięcia, dokonania, którymi się wsławiła - posiadała zawsze tak wielkie znaczenie i powagę, że wybór krakowskiego Arcypasterza nie tylko pilnego wymagał namysłu, lecz także stał się przyczynną niezmiernych dla nas radości: wybór ten zapewni tak licznej owczarni Pasterza, Wodza i Nauczyciela, dzięki którego mądremu przewodnictwu będzie mogła postępować w świętości życia. Ten jest zaiste powód, dla którego My, chcąc zaspokoić potrzeby tej stolicy i dać jej dobrego biskupa, postanowiliśmy Ciebie wybrać na ten urząd: roztropność bowiem Twoja, pobożność i umiejętność kierowania sprawami i ludźmi pozwalają żywić nadzieję, że nie tylko cieszyć się będziesz u wiernych powagą i życzliwością, ale także pożytkiem służyć im będziesz, bo dla nich zostajesz wyniesiony do tak wzniosłej godności.

Wobec tego, Czcigodny Bracie, po uwolnieniu Ciebie od więzów łączących Cię z kościołem Ombitańskim, przenosimy Cię jako Metropolitę do Archidiecezji Krakowskiej, osieroconej po śmierci świętej pamięci Adama Stefana kardynała Sapiehy, udzielając Ci wszelkich uprawnień i nakładając ciężary związane z urzędem biskupim Twojego stopnia. [...]

W końcu, Czcigodny Bracie, pragniemy żebyś stale pamiętał, że skarbem Twoim jest odtąd owczarnia, którą powierzyliśmy Twojej pieczy. Strzeż jej zatem, Bracie, z miłością, gorliwością i największym staraniem.

Dano w Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 13 stycznia 1964 roku, pontyfikatu Naszego pierwszego.

Paweł VI, papież