Fundacja Polska Miedź współfinansuje wykonanie pokrycia dachowego Sanktuarium bł. Jana Pawła II Drukuj
piątek, 15 listopada 2013 14:30

W kwietniu 2013 roku Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” podpisało umowę z Fundacją Polska Miedź z Lubina na dofinansowanie projektu pn: "Wykonanie pokrycia dachowego kościoła w Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie powstającym w ramach kompleksu Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

Fundacja przeznaczyła na ten cel kwotę w wysokości 1 387 975,95 zł. Dzięki dofinansowaniu możliwe było zakończenie prac dachowych na kościele, który został udostępniony dla pielgrzymów.

Fundacja Polska Miedź została powołana w 2003 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. Jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, które często ze względu na sytuację budżetową państwa, pozostają nienależycie dofinansowane. W statutowym zakresie celów jej działalności jest mowa o wspieraniu wybitnych przedsięwzięć kulturalnych, ratowaniu obiektów zabytkowych, udzielaniu wsparcia instytucjom naukowym, oświatowym i medycznym, ochronie obiektów kultu religijnego, wspomaganiu przedsięwzięć mających na celu zbliżenie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, współpracy z Polonią i wspieraniu inicjatyw międzynarodowych, a także o wspieraniu działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, udziale w budowie i rozbudowie obiektów sportowych oraz wspomaganiu inicjatyw mających na celu propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży.